Post 2

SAZ, co to właściwie oznacza?

Będąc rodzicem  dziecka u którego pojawiły się trudności w rozwoju lub osobą zainteresowaną psychologią, na pewno zetknąłeś się, z początkowo, tajemniczo brzmiącym skrótem, jakim jest SAZ. Chciałabym dzisiaj trochę przybliżyć metodę pracy jaką jest Stosowana Analiza Zachowania i zapoznać z jej praktycznym zastosowaniem.  Na wstępie warto podkreślić, że jest to metoda o potwierdzonej  naukowo Więcej…